Xian Jiang

Xian Jiang

Student

Xian Jiang is a PhD student in the Department of Economics. She entered the PhD program in 2015.